Buổi học bơi cực dâm dục cùng em giáo viên gợi cảm Yu Shinoda, sex jav hd hay ui choa. Con cu chàng chạy ọt ra ọt vô miệng con sen ào ào. Con sen mút thật nhanh và thật mạnh. Khi con sen biết chàng ra gần tinh trùng, nó liền ngậm chặc con cu gân guốc của chàng yên trong miệng, rồi con cu giật phăng phăng trong miệng nó. Từng đợt tinh trùng nóng bắn xối xả trong miệng con sen. Con sen nuốt ực ực. Khi chàng ra hết tin trừng rồi mà con sen vẫn còn mút mạnh con cu của chàng làm chàng sướng qúa sướng cong oằng cả người lên….