Đứa em nhà gì tự dưng trở thành điểm tâm cho anh họ Bai Jingjing, Phim sex địt nhau duy không tìm được lý do chính đáng để đi qua đêm với chiêu anh, vì anh vừa mới cưới vy, cũng không có một lý do nào ở công ty cả, ngoài mặt anh vẫn vui, nhưng trong lòng anh thấy tiếc lắm, buổi học hôm ấy hai người không nói với ai câu nào, giờ giải lao, thấy chiêu anh chạy thẳng lên tầng trên, nơi mà không có lớp học, nên trường không để đèn, aùnh sáng từ đèn đường rọi vào, lấp loáng thấy chiêu anh đang u sầu dựa vào thành lan can, anh…