Trai đẹp đi xăm chịu lại còn được chén em chủ tiệm Qi Xiaolian, Phim sex dit nhau đâu có gì gọi là thô lổ nửa ? em chủ quán trợn mắt lên : ai là vợ chồng? nói vậy mà nói được ! em chủ quán thấy lòng mình lâng lâng vui, chưa bao giờ em chủ quán thấy gần gủi với một người nào như với anh khách lúc này, ngay cả với con đào, đứa bạn thân nhất của em chủ quán cũng không được như vầy, anh khách nheo mắt diểu cợt : thì anh với chị bây giờ cũng coi gần như là vợ chồng rồi mà ! em chủ quán cũng đành cười theo : ai mà thèm lấy anh làm chồng, chồng…